Wednesday, February 18, 2009

முகம்வழி நுரைத்தொழுகும் சூனியம்


1.

பிரியங்களின் மென் ஸ்பரிசங்கள் மீது
கரும்போர்வை விரித்து
கேள்விகளும் குழப்பங்களும்
சயனித்துக் கொண்டிருக்கின்றன
புத்தனைப் போல
நானோ போதிமரக்கிளையேந்திய சங்கமித்தையாய்
அலைந்து கொண்டிருக்கிறேன் ரணங்களைக் காவிக்கொண்டு


2.

எங்கிருந்தோ வந்து தவறுதலாக அறைக்குள் அடைபட்டுவிட்ட
மாட்டிலையானின் ஓல ரீங்காரம்
தலையைச் சுற்றிச் சுழன்றுகொண்டிருக்கும்
ஆயிரமாயிரம் வெளின்ற ஈசல்களின் வன்மத்தை
நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது
நான் விட்டுச்செல்ல விரும்புகிறேன்,
என் காலடியின்கீழ் துளிர்விடும் அரும்பொன்றை
அதில் துளிக்கும் நேசத்தை


3.

மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலப்பரப்புகள்
வேரோடு பிடுங்கப்பட்டு
மாற்றான் தோட்டத்தில் நடப்பட்டதாய்
சற்றும் தகவமையா வாழ்வு
'இதைவிட வடிவானதென் தோட்டம்
இதைவிடப் பரந்தது'
வரண்டு வெடித்து வாய்பிளந்த நாடுவிட்டு
வலசை வந்த பறவைகளின் ஏக்கம்
பனிப்புலத்தை உருக்கி உருவழிக்கும்
பைன் மரங்களும் பூச்சாடிகளும்
மிகுதயக்கத்துடன் முணுமுணுத்திருக்க
கால்கள் சிறகுகளற்ற வெண்ணிலத்து செடிகள்
தலையசைத்தெதிர்க்கும் - சந்தர்ப்பங்கள்
தங்களைத் தாங்களே நிகழ்த்திக்கொண்ட
குளிர்காலப் பகற்பொழுதொன்றில்
நான் நானற்றவளாயானேன்

Tuesday, February 10, 2009

செதுக்கும் சிற்பியும் செதுக்கப்படும் கல்லும்*இரு தெரிவுகள் எங்கள் முன்:
ஒன்றில், பயங்கரவாதியாயிருத்தல் அல்லது

பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்தல்


எதிர்மறைத் தத்துவத்தின்படி:
ஒன்றில் B, அல்லது B அன்று

**ஒரேநேரத்தில் இரண்டாகவும் இருப்பதும் (சாத்தியமில்லை)

இரண்டாகவும் அல்லாதிருப்பதும் (சாத்தியமில்லை)


அரசியல் கற்றுக்கொடுத்தது:
பயங்கரவாத எதிர்ப்பென்ற பெயரில்

மகா பயங்கரவாதியாக.. - அல்லது

இரண்டையும் எதிர்த்தபடி
நடுநிலைமையாளனாக..

குழந்தைகள் உறங்கியபடியிருந்த ஒரு
குளிர்கால நடுநிசியில், எனதன்ப
நான் கல்லாயிருந்தேன் - நீ
என்னைச் செதுக்கும் சிற்பியாயிருந்தாய்
காதல் ஒரு செடியென
ஆத்மாவின் ஈரமுறிஞ்சி வளர
என்மீது
கோபுரங்கள் தாதுகோபங்கள் எழுந்தன
உடல் துளைத்து பாதைகள் நீண்டன
உளியின் ஆங்காரம் பொறுத்திருந்து பொறுத்திருந்து
நான் கடவுளானேன்
பூதமானேன்
மனிதனுமானேன்
பயங்கரவாதப் புழுதி மண்டியிருந்த தெரு
மனிதர்களை சிற்பங்களாக்கி விட்டிருந்தது
நெரிவுண்டு நொறுங்குண்டு
எஞ்சியிருந்த குறுணிக்கற்களும்
சிதறிக்கொண்டிருந்தவோர் நாளில்
நானொரு
சிற்பியுருவங்கொண்ட கல்லாய்ச் சமைந்து போனேன்
அல்லது, கல்லாலான சிற்பியாய் அலைந்தேன்
இரண்டுக்கும் அதிக வேறுபாடுகள் இருக்கவுமில்லை


*நன்றி: திரு.ஜோர்ஜ்.டபிள்யு.புஷ், திரு.கோத்தபாய ராஜபக்ஷ

**தத்துவவியல் இந்நிலையைப் 'போலி' என்கிறது

படம்: சல்வடோர் டாலி

Monday, January 05, 2009

Come Gather Round People Wherever You Roam

by VK Perera

Facebook was one place that disillusioned me of the future chances our island has. It is a place that informed me that peace, for this island, is a journey through a moonless night without a single match in your pocket.

I'm sorry. But, I have seen extremist, non-compromising racist assholes. I've seen them on the road. I've seen them in the market place. I have seen them in govt offices. I've seen them in academic chairs. I have seen them disguised, half-disguised and i have seen them naked and proud about it too. I have seen them on Facebook too. I have, in fact, seen that non-compromising, chauvinist, uncritical and -- in that sense --- ignorant psyche going haywire on Facebook. Education doesn't change people, dudes. Computers, internet, exposure doesn't change these people. They are, in their depths, no different from the noisy lumpan elements, for whom, the capture of Killinochchi is heaven with the pearly gates all open.

This island has failed to cultivate a multiethnic consciousness. Of course, people entrusted with power have successfully faked a multy-ethnic ethic for their thin political agendas. Surely, the President made his address at the UN in Tamil. Coming on TV, after Kilinochchi was entered, he played a contained sequel of the same -- a couple of lines in Tamil contrived. But, in a 70% Sinhala majority any achievement / development that is groomed in the absence of a naturalized multi-ethnic consciousness would ultimately / inevitably translate into being a victory of but the Sinhala Buddhist. That is how power operates. Where consciousness is absent power does not facilitate the minority or the marginal. Isn't this what the Tamil liberation struggle --- (the basis of the struggle, and not necessarily the means of it) -- was all about , leading upto the 1982 violent break out?

One cannot dismiss the pre-LTTE attempts by the TULF that pressed for a recognition of Tamil sovereignty. These attempts, often crushed with state violence, was because a multi-ethnic consciousness was of want in the post-independent Sri Lanka. This was because the Sinhala extrimists sidelined the numerically minor ethnic identities in their policy-making and their act of "nation building".

Dudes, the Tamil community in this island lost their socio-cultural richness in this prolonged military crisis. It was, alongside their economic and political "sense", drained away worldwide. And, today, they have come the full circle... Cos, the forces (NOT cosisting of, but) backed by an island's racist mob has entered Kilinochchi. They have entered this town, but the multi-ethnic consciousness is of want in the armoury which the people carry. The celebrations down in Southern Sri Lanka, to me, spelt more the celebration of a "Sinhala victory"...than a "Sri Lankan victory".

Perhaps, "Sri Lanka" is just a label we use for convenience. Maybe, it is simply used to fake it all the more. It was ironic how the president made a bilingual speech on TV (well, the speech was in sinhala...but a bit of heavily contrived Tamil was inserted just to show that "multiculturalism rocks") that ended with the national anthem....which is purely and totally monolingual: Sinhala.

Dudes who cracked fireworks yesterday, dudes who changed their profile pics into three-legged lion flags when Pooneryn fell, dudes who are now happy and think that the worst is past, dudes who think that the "ethnic issue" is now settled, dudes who now sigh sighs of relief........ do yourselves a favour: marry, if you must, but DO NOT have kids. Cos, this ain't over. This will not be over. Your kids will have to pay for this utter ignorance we display...the utter ignorance which the politicians sponsor, so as to flourish their parochial agendas.

Do not be fooled... Pirabaharan or whoever is just an individual. The struggle is a part of a consciousness. And a consciousness does not necessarily require an individual to live and to breed.

Teach yourself to be compromising. Teach yourself to be informed. Teach yourself to be critical. Teach yourself and your loved ones the history of this issue. The present. The future to be.